Møde 2011-03-09

Der afholdtes møde i Regionsældrerådet med deltagelse af Søren D. Sørensen og Inge Jacobsen.

 

Seniorrådet medlemmer måtte desværre forlade mødet kl. ca. 12:00 p.gr.a. høring i byrådssalen - se andetsteds på siden.

 

Sundhedsaftale 2011 - 2014 blev fremlagt - se her