Seniorrådet har sendt følgende anmodninger til Byrådet:

Taastrup den 06-02-2013

Ref. Søren D. Sørensen

Formand.

 

Til Høje-Taastrup kommune.

Att. Byrådet.


 

FORSLAG OM NYE SENIORBOFÆLLESSKABER.

 

Seniorrådet foreslår, at Byrådet tager initiativ til et borgermøde med henblik på at undersøge behovet for etablering af en/flere nye seniorbofællesskaber eftersom de allerede etablerede har vist sig at være en stor succes.

Herunder hvorvidt de skal etableres som almennyttige, andels eller ejerboliger.

Ligeledes en lokalisering af hvor mulighederne for etablering/r forefindes eller kan fremskaffes.

 

 

Taastrup den 04-03-2013

Ref. Søren D. Sørensen

Formand.

 

Til Høje-Taastrup kommune.

Att. Byrådet.

 

FORSLAG OM PLANLÆGNING AF FLERE ÆLDREBOLIGER.

 

Seniorrådet noterer sig Ledelsesinformation for Ældreudvalget i Høje-Taastrup kommune februar 2013, hvoraf fremgår at ventelisten til ældreboliger er 74.

Derfor foreslår Seniorrådet, at Byrådet igangsætter planlægningen af det næste byggeri af ældreboliger, idet vi samtidig henviser til befolkningsprognosen for +65 årige frem mod 2020.