Borgermødet på Plejecenter Baldersbo blev en velbesøgt begivenhed med deltagelse af såvel borgmester Michael Ziegler og adskillige byrådsmedlemmer og forvaltningen repræsenteret ved centerchef Ulla Callesen samt medlemmer af Seniorrådet.

 

Mødet blev afholdt i plejecentrets café, som velvilligt var stillet til rådighed af plejehjemsleder Jette Elleby, og indeholdt dels indlæg fra borgmester m.fl. samt gruppearbejde med forslag og ideer til fremtidens ældrepolitik i kommunen.

 

Der var præsentation og meget populære smagsprøver fra kommunens leverandører af mad til hjemmeboende, Den Private Kok og Det Danske Madhus.

 

Seniorrådet ser frem til flere lignende møder, hvor vore plejecentre præsentere sig på bedste vis.