Seniorrådet har sendt nedenstående høringssvar til kommunen:

Taastrup den 18.09.2012

Ref. Søren D. Sørensen

Formand.

 

Til Høje-Taastrup kommune

Att. Høringssvar budget 2013


På et ekstraordinært seniorrådsmøde d.d. 17.09.2012 gennemgik det med borgmesteren brev d.d. 12.09.2012 udsendte høringsmateriale til Høje-Taastrup kommunes budget for 2013.


Seniorrådet har forholdt sig til:

  • Prioriteringsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokraterne i forbindelse med 1. behandlingen.
  • Yderlige prioriteringsforslag indstillet til indarbejdelse af Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Venstre og Danske Folkeparti.
  • Yderligere prioriteringsforslag indstillet til indarbejdelse af socialdemokraterne.
  • Prioriteringsforslag indstillet til indarbejdelse af Socialistisk Folkeparti.

Seniorrådet forventer at få yderligere prioriteringsforslag fremsendt til høring såfremt sådanne opstår senere i budgetprocessen.

 

Seniorrådet anerkender, at partierne i videst mulig omfang har undgået besparelser på Ældreområdet, hvilket er velbegrundet i nøgletallene på Ældreområdet i Høje-Taastrup kommune.

 

  • Prioriteringsforslag fra C + V + O + B + A.

Nr. 508:           Konkurrenceudsættelse – kommunal genoptræning 

                       og vedligeholdelsestræning:


                        Ufuldstændig beskrevet, hvorfor Seniorrådet tager 

                        forbehold for besparelsen.

  • Prioriteringsforslag indstillet til indarbejdelse af C + B + O + V.

Nr. 270:         Sikkerhedsforanstaltninger:

 

                      Ufuldstændig beskrevet, hvorfor Seniorrådet tager

                      forbehold for besparelsen.


Nr. 909:         Brugerbetaling for fællesudgifter i bo-grupperne:


                       Seniorrådet er imod denne serviceforringelse eftersom

                       der ikke kan differentieres i betalingen efter borgerens

                       indkomst/formue.


Nr. 923:         Udbud og ændring af kvalitetsstandard for madservice på plejecentrene:


                      Seniorrådet er imod denne serviceforringelse med baggrund i:


                    1.     Ældrekommissionens anbefaling af produktionskøkkener på

                            alle plejecentre.

                    2.     Seniorrådets holdning er, at der skal være

                            produktionskøkkener på alle plejecentre.

                    3.     Erfaringerne fra Vest Himmerlands kommune, der har

                            sparet penge på at etablere produktionskøkkener på

                            hver enkelt plejecenter.

                    4.     Med leveret kølemad fra et centralt køkken mister man

                            noget af muligheden for et socialt liv mellem borgeren

                            og dennes pårørende på det enkelte plejecenter.


Nr. ?              Øget brugerbetaling for kørsel til træning og aktivitetstilbud: 


                      Seniorrådet er imod serviceforringelse eftersom der ikke kan

                      diferenteres i betalingen efter borgerens indkomst/formue.

  • Yderlige prioriteringsforslag indstillet til indarbejdelse af A.

Nr. ?              Effektiviseringsforslag uden serviceforringelser: 


                      Da forslaget er ufuldstændig beskrevet tager Seniorrådet

                      forbehold for besparelsen.


Nr. 52:           Midler til det nære sundhedsvæsen: 


                      Da finansloven for 2013 ikke er vedtaget kan Seniorrådet

                      ikke forholde sig til dette forslag.


Nr. 90:           Genoptræning (vedligeholdende selvtræning i større omfang):

 

                      Seniorrådet er enig i dette forslag.

  • Prioriteringsforslag indstillet til indarbejdelse af F.

Nr. 252:         Internationalt samarbejde/ophør af venskabsbysamarbejde:


                      Seniorrådet er imod denne besparelse, idet

                      venskabsbysamarbejde i det omfang det er indbefatter

                      borgerne er til stor inspiration.


Nr. 266:         Lukkedag i Borgerservice: 


                      Seniorrådet er imod dette forslag, idet servicen i forvejen

                      er blevet begrænset i Borgerservice.


M.v.h.


Søren D. Sørensen