FN-dag 2012

Dagen blev en stor success - se nedenstående artikel sendt til lokalpressen:

 

 

Historisk samarbejde.

 

For første gang i Danmark har fire ældreorganisationer samarbejdet om at fejre FN’s ældredag.

 

Af Leif Bentsen, medlem af Høje-Taastrup Seniorråd.

Foto: Agnete Dollerup

 

FN’s årligt tilbagevendende ældredag, som ellers er fastsat til den 1. oktober, blev af praktiske grunde afholdt fredag den 28. september i Tåstrup Kulturcenter.

Arrangementet blev en bragende succes med en stuvende fuld sal B, hvor der undervejs blev serveret kaffe/te med lækker kringle, frugt mv. Vingaver m.m. blev sponseret af flere af byens handlende.

Første gang i Danmark.

Seniorrådet i Høje-Taastrup, som normalt afholder disse arrangementer, havde i år fundet stor velvilje hos de lokale afdelinger af OK-klubben, Ældre Sagen og Ældremobiliseringen, som udgjorde et gedigent tilskud til dagens store succes. Et sådant samarbejde er ikke før set i Danmark og vækker stor interesse hos tilsvarende foreninger ud over det ganske land.

Efter velkomsttale af OK-klubbens formand, Bente Steffensen, overgav mødets dirigent, Ældre Sagens formand, Erik Mollerup, taktstokken til det særdeles veloplagte Salonorkester, som i første afdeling blandt andet fik publikum med på fællessang.

Gedigen talerrække.

Herefter gik borgmester Michael Ziegler på talerstolen og talte om årets FN-tema, ”Aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne”, og gjorde herunder opmærksom på, at den fortærskede vending, ”ældrebyrden”, vender den forkerte vej, da den nuværende del af den ældre befolkning faktisk har givet, og giver mere til samfundet end den modtager.

Formand for kommunens politiske ældreudvalg, Conny Trøjborg Krogh, talte dernæst om det meget omfattende frivillige arbejde, der findes i kommunen. Noget vi kan være ganske stolte af.

Sidste taler på stolen var tidligere socialminister og nuværende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Arne Rolighed, som på en særdeles underholdende måde talte dels om dagens tema, men også en række mere alvorlige emner.

Efter endnu en afdeling fra Salonorkesteret, fulgte Tåstrup Musikskole, hvor mange vist fik sig en spektakulær lektion i kvaliteten af Tåstrup’s helt unge musiktalenter, der høstede et af dagens største bifald.

Dagen afsluttedes af Seniorrådets formand, Søren D. Sørensen, som udtrykte glæde over dagens forløb og rettede stor tak til de involverede parter og de personlige ildsjæle bagved.

 

Se billederne

 

(top)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(klik billede for næste) 

Der var stuvende fuldt i sal B....  

Der var stuvende fuldt i sal B....

(top)

....

.....

(top)

Borgmester Michael Ziegler....

Borgmester Michael Ziegler....

(top)

Arne Rolighed....

Direktør Arne Rolighed....

(top)

Conny Trøjborg Krogh....

Ældreudvalgsformand Conny Trøjborg Krogh....

(top)

Taastrup Musikskole....

Taastrup Musikskole....

(top)

Fantastisk ungdom....

Fantastisk ungdom....

(top)

Tak fra Søren D. Sørensen....

Tak fra Søren D. Sørensen....

(top)