Senorrådet har den 6. september rettet nedenstående henvendelse til Kommunen.

 

Se borgmesterens svar her

 

Seniorrådet

Ref.: Leif Bentsen

Formand for Seniorrådets Teknik- og Miljøudvalg

Fløng 6. september 2012

 

Til                  Borgmester Michael Ziegler

                      Teknisk forvaltning

                      Teknisk Udvalg i Høje-Taastrup Kommune

                      Ældreudvalget i Høje-Taastrup Kommune

 

Henvendelse vedr. påtænkt renovering af Hovedgaden/Køgevej i Tåstrup.

 

Seniorrådet har modtaget en række henvendelser af almen interesse fra flere sammenslutninger og enkeltborgere i Tåstrup i forbindelse med ovenstående.

Henvendelserne kommer især fra borgere i seniorgruppen med større og mindre bevægelseshandicaps fra kørestolsbrugere, rollatorbrugere til gangbesværede i almindelighed.

Belært af tidligere erfaringer med uheldig belægning af nævnte område til stor gene for ovennævnte borgere er Seniorrådet blevet anmodet om at søge oplysninger om den påtænkte renoverings karakter.

Seniorrådet skal derfor anmode om, at forslag om nævnte projekt fra Teknisk Udvalg/Teknisk Forvaltning også bliver sendt til orientering gennem Ældreudvalget og derigennem til Seniorrådet til orientering og evt. høring.

 

Med venlig hilsen

 

På Seniorrådets vegne

Leif Bentsen

 

 

 

Borgmester Michael Ziegler har samme dag svaret: 

 

Kære Leif Bentsen,

Tak for henvendelsen fra seniorrådet.

Sagen om renovering af Taastrup Hovedgade blev forelagt Teknisk udvalg i august og er efterfølgende blevet behandlet i økonomiudvalget og til sidst i byrådet, hvor der er truffet beslutning om, hvordan renoveringen foretages.

Det er mig derfor ikke muligt, at foranledige, at sagen sendes i egentlig høring i seniorrådet, da denne jo selvsagt ville skulle finde sted før byrådets behandling.

Men jeg vedlægger sagsfremstilling inklusive protokollering fra udvalgs og byrådsbehandling til orientering.

Med venlig hilsen

Michael Ziegler