Succesfuldt svensk venskabsbybesøg i Høje-Taastrup.

Seniorrådet inviterede.

 

Af. Leif Bentsen

Medlem af Seniorrådet.

Foto: Leif Bentsen

Onsdag den 9. maj 2012 fik Høje-Taastrup Kommune besøg af ca. 50 seniorer fra den skånske venskabsby Ängelholm. Initiativet kom fra Seniorrådet, som efter grundig forberedelse og med venlig assistance fra borgmester Michael Ziegler og Taastrup Teater, gav de svenske gæster en stor oplevelse.

Modtagelsen foran rådhuset indledtes med en medrivende beretning af Seniorrådets formand, Søren D. Sørensen, om ”Roskildefreden” fra den 26. februar 1658, hvor vi mistede Skåne, Halland og Blekinge, og som blev underskrevet i Taastrup præstegård ganske få meter fra det sted, hvor de stod. De skånske gæster blev således, ganske humoristisk, opfordret til at stemme sig ”hjem til Danmark” ved først givne lejlighed.

 

Roskildefreden

 

Herefter bød borgmester Michael Ziegler velkommen i byrådssalen med en kop kaffe og rundstykker. De svenske gæster udtrykte her deres beundring for vor smukke byrådssal. Efter denne herlige velkomst med taler af såvel svenske Björn Vallin som vor egen Søren D. Sørensen, gik turen til Hedeland i bus guidet af forhenværende borgmester Laurids Christensen, som med sin enorme ekspertise i området gav en 2 timers lærerig lektion i naturgenopretning med besøg på såvel amfiteater som på områder, som endnu ikke er færdiggjorte.

 

Efter disse oplevelser var borgmesteren igen på banen med en flot middagsbuffet i rådhusets kantine, hvor der undtagelsesvis, til ære for de svenske gæster, også blev serveret pilsnerøl.

Således glade og mætte gik turen til Taastrup Teater, hvor endnu et par store oplevelser ventede, og hvor yderligere ca. 40 lokale seniorer stødte til. Efter velkomsten bød man her på dansk/svensk underholdning efterfulgt af kaffe med lækker lagkage afsluttende med en af sæsonens store teatersucceser, ”Da Kamal mødte Maria”.

 

Der kan læses mere om dette arrangement i artiklen i Lokalavisen uge 21, side 66 eller på nettet

 

http://www.e-pages.dk/bgmonline_ta/287/  

 

eller 

 

http://dinby.dk/lokalavisen-taastrup/seniorer-var-i-hoejt-humoer

 

Efter en særdeles vellykket dag blev der taget hjertelig afsked med vore skånske venner med løfter og aftaler om yderligere fremtidige besøg både her og hisset.