Borgermøde om Ældrekommissionens rapport

Sundheds-og Omsorgscentret og Seniorrådet har den 3. januar 2013 afholdt borgermøde for at orientere om og besvare spørgsmål i forbindelse med Ældrekommissionens rapport og status 2012 for Høje-Taastrup Kommune.

 

Referat fra mødet vil blive offentliggjort i næste nummer af Senior Nyt.

 

Find rapporten ”Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem” på

kommunens hjemmeside: www.htk.dk – voksne & ældre – ældre – seniorråd.