Emner i udsendte nyhedsbreve:


06-12-2014

HTK julefest – se her…

 

- og torsdagen blev mindst lige så vellykket!

 

Opdateringer fra HTK hjemmeside

Lægeskift

Hvis du som sygesikret i gruppe 1 ønsker at skifte læge, skal det ske via vores selvbetjening. Lægeskiftet koster 185 kr. og betales med Dankort.

 

Form fremtidens sunde og gode liv

Kom og vær med til at udvikle ideer til færdige løsninger til fremtidens sunde og gode liv i Høje-Taastrup Kommune. Dine input kan gøre en forskel.


26-11-2014


17-11-2014

Seniorrådetdeltog i Danske Ældreråd’s landskonference

Konferencen blevafholdt i Vingstedcentret ved Vejle – se http://danske-aeldreraad.dk/aktiviteter/temadage-konferencer/


Henriksdal Plejecenter afholder jule/loppemarked

Julemarkedetafholdes lørdag den 22. november 2014 kl. 10-13 på Henriksdal Plejecenter,Valbyvej 47 i Taastrup.


HjælpJulemanden med at tænde rådhusets juletræ

Torsdagden 27. november kl. 16.30 skal juletræet ved Høje-Taastrup Rådhus tændes – ogder er brug for både Julemand, borgmester og børn, for at det lykkes.


Leverandøreraf hjemmehjælp

Herkan du se hvilke leverandører, Høje-Taastrup Kommune har aftaler med, og du kanse hvilken hjælp, de forskellige leverandører kan tilbyde.


11-11-2014

Nyt nummer afSenior Nyt er ”på gaden”!

TagSenior Nyt ud af Lokalavisen eller se det her og her – se især Pia Lyciw’sartikel om vore plejecentresproduktionskøkkener !


Nytrænings-app hjælper borgere med KOL

Etnyt forsøg med en trænings-app skal hjælpe borgere med KOL i Høje-TaastrupKommune.


HjælpJulemanden med at tænde Rådhusets juletræ (Også for bedsteforældre)

Julemandenhar igen i år brug for hjælp af byens yngste børn, når han kommer for at tændelysene på det store juletræ foran Høje-Taastrup Rådhus!


Klageadgangog klagebehandling

Borgerenhar mulighed for at klage til Ankestyrelsen over afgørelser om afslag påbehandling efter Serviceloven § 101, herunder manglende iværksættelse af tilbudsenest 14 dage efter henvendelse til Høje-Taastrup Kommune.


Borgerrådgivningener til for dig

Borgerrådgivningen er et gratis tilbud til dig, der bor iHøje-Taastrup Kommune. Rådgivningen skal sikre, at du får en god behandling idet kommunale system.

 

30-10-2014
 

Seniortandpleje

 

Læs om seniortandpleje i nyhedsbrev fra tandplejeinformationen.

 

Pensionssatser for 2015

Hvad er satserne for din folkepension i 2015? Få overblik her

Opgrader din E-boks til Digital Post

Fra 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år have en digital postkasse, hvor de kan modtage post fra kommunen og andre offentlige myndigheder. Men du kan allerede nu opgradere din E-boks til en digital postkasse eller oprette dig som ny bruger.

28-10-2014

 

Ny dato for temamøde: Ensomhed - hvad kan vi gøre som medmennesker?

Temamødet om ensomhed finder sted den 5. november. Ældre Sagen Høje Taastrup og Træningscentret Espens Vænge inviterer til møde med baggrund i, at hver fjerde ældre føler sig ensom - men det kan vi gøre noget ved.

 

Internetintroduktion på biblioteket: Digital postkasse

Du kan stadig nå det! Hør om fordelene ved at have en digital postkasse. Se hvordan du opretter din digitale postkasse.

 
21-10-2014

Læs den nye udgave af Senior Nyt

 

2 sider lige til at tage ud af Lokalavisen.

 

Seniorrådet har desværre mistet et medlem

 

Lisbeth Fæster måtte ulykkeligvis give op for svær sygdom.


11-10-2014

Julefest for pensionister 2014

Årets julefester finder sted den 3. og 4. december. Billetsalget starter den 29. oktober.


Ensomhed: Hvad kan vi gøre som medmennesker?

Hver fjerde ældre føler sig ensom, men det kan vi gøre noget ved. Ældre Sagen Høje Taastrup og Træningscentret Espens Vænge inviterer til temamøde den 29. oktober.


Hvem skal have Handicapprisen 2014?

Handicaprådet søger kandidater til Høje-Taastrup Kommunes Handicappris 2014.


Borgerrådgivningen er til for dig

Borgerrådgivningen er et gratis tilbud til dig, der bor i Høje-Taastrup Kommune. Rådgivningen skal sikre, at du får en god behandling i det kommunale system.

 

Internetintroduktion på biblioteket

Internet for begyndere


01-10-2014


 

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Nu har foreninger igen mulighed for at søge Høje-Taastrup Kommune om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde


Tænd og sluk

For absolutte nybegyndere i computerverdenen. Lær det mest basale om din pc, lær at bruge en mus og bliv introduceret til internettet. Vi hjælper dig i gang.18-09-2014

Handicap

Denne side henvender sig til voksne med handicap og derespårørende i Høje-Taastrup Kommune. Her kan du læse om de tilbud som kommunentilbyder. Du kan læse om, rådgivning, økonomisk støtte og meget mere.Høje-Taastrup Kommunes...

 

Endnu et informationsmøde om Rejsekortet

 

Torsdag den 25. september i Byrådssalen……..

 

FRIVILLIGFREDAG DEN 26.09. KL. 14-16 på Rådhuset

 

Tænd og sluk

For absoluttenybegyndere i computerverdenen. Lær det mest basale om din pc, lær at bruge enmus og bliv introduceret til internettet. Vi hjælper dig i gang.


12-09-2014

Billetter til den FN’s internationale ældredag.

Der er stadig billetter á 40,- kr. at købe til FN-dagen, der afholdes i Kulturhuset i Taastrup den 1. oktober. Se programmet her.

Der kan købes billetter i Frivilligcentret, Medborgerhuset, tirsdag kl 14-18 eller onsdag kl 10-12 og hos Ældresagen EspenVænge 44, tirsdag og torsdag kl. 10 – 12


Internet introduktionpå biblioteket

Internet for begyndere


Naturens Dag 14. september fra kl. 10.00 -14.00 ved Sejlbjerg Mose (Gammelsø) i Hedehusene


KOM TIL ”FRIVILLIG FREDAG”

den 26. september 2014 kl. 14.00-16.30 på Rådhuset


Borgerrådgivningener til for dig


Borgerrådgivningen er et gratis tilbud til dig, der bor i Høje-Taastrup Kommune. Rådgivningen skal sikre, at du får en god behandling i det kommunale system.


30-08-2014

Husk at

salg af billetter til FN-d agen 2014 også sælges på bl.a. Seniorrådets stand påTaastrup Hovedgade lørdag den 6. september. Se programmet her.


Kom og få inspiration og motivation til at sætte fokus på ensomhed iforeningsarbejdet.

 

Internetintroduktion på biblioteket - Digital postkasse

 

26-08-2014


Plejeboliger


Høje-Taastrup Kommune har for tiden 261plejeboliger beliggende i henholdsvis Taastrup, Høje-Taastrup, Hedehusene og Sengeløse.


Frivillighedsdagene


Året frivillighedsdage er i år lørdag den 30.august i Hedehusene og lørdag den 6. september i Taastrup, hvor ogsåSeniorrådet deltager med en stand.

Se også LokalavisenTaastrup.

 

Rejseregler for seniorer

 

2. september i Taastrupkulturcenter – se Lokalavisen Taastrup.

                     

Nyomsorgspris

 

Uddeles iforbindelse FN-dagen den 1. oktober – se her.


22-08-2014:

 

Kender du en, der er ensom?

- så kan du gøre en forskel - se her

 

 

Du kan også læse om sorg og livsmod her

 

 

Planer om sundhedscenter i Hedehusene tidligere postkontor

 

Det tidligere posthus i Hedehusene blev lukket for længe siden, men nu får bygningerne måske igen liv i form af et sundhedscenter.

 

Internetintroduktion på biblioteket - Digital postkasse

Du kan stadig nå det! Hør om fordelene ved at have en digital postkasse. Se hvordan du opretter din digitale postkasse.

 

Tilmeld dig Digital Post

Fra 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år have en digital postkasse, hvor de kan modtage post fra kommunen og andre offentlige myndigheder. Men du kan allerede nu oprette en digital postkasse.

 


18/8-2014:


Tilsyn på ældreområdet

Der bliver hvert år gennemført forskellige tilsyn på ældreområdet, f.eks. tilsyn fra Embedslægeinstitutionen og kommunalt tilsyn.Seminar vedrørende ensomhed

 

Ambassadørgruppen (Høje-Taastrup Kommune, OK-klubben, Veteransport, Seniorrådet og Ældre Sagen) omkring ensomhed har fremsendt en invitation til klubber og foreninger med relation til seniorer til seminardag den 10. september 2014 kl. 14 til kl. 16.

Seminaret har til mål at motivere og inspirere jeres frivillige til at holde fokus på ensomhed, som vi alle møder i nærområdet.

 

Mail listen er udarbejdet primært ud fra Seniorrådets liste over klubber og foreninger med relation til seniorer. Hvis du som forening ikke har modtaget en invitation bedes du rette henvendelse til Jørgen Mathiesen jmath@post11.tele.dk .


14/8-2014:


Opsigelse af kombineret ansvar/løsøreforsikring forplejehjemsbeboere

Høje-Taastrup Kommune opsiger pr. 1. januar 2015 denneforsikring. Det betyder, at den enkelte plejehjemsbeboer selv skal sørger forat tegne ansvars- og løsøreforsikring.


Høringssvar

Seniorrådet har på det ordinære møde den 12. august 2014 vedtaget fremsendelse af 2 høringssvar til de fremlagtesager – se dem her


12/8 2014:


Senior Nyt nummer 4 er indstik i Lokalavisen den 12. august – læs den her og tag den trykte udgave ud afavisen.


nnn