Brevafstemning

Et udvalg bestående af medlemmer fra Seniorrådet og repræsentanter fra forvaltningen har siden starten af 2013 arbejdet intenst på at tilrettelægge valghandlingen for valget den 19. november.

Der har været en del udfordringer undervejs, idet kommune- og amtsrådsvalget har haft absolut første prioritet i forvaltningens arbejde i den forløbne tid.

Som sidste udfordring har været brevafstemning til Seniorrådsvalget, som har været muligt - og annonceret i gennem september måned i lokalavisen - indtil 1. november.

Forvaltningen har desværre på et meget sent tidspunkt besluttet, at borgerservice ikke må betjene borgere med valg til Seniorrådet, og Seniorrådet har desværre ikke haft mulighed og kapacitet til at forestå denne del.

Seniorrådet vil snarest tage dette beklagelige spørgsmål op med kommunalbestyrelse og forvaltning.