Kandidatoversigt med beskrivelse

1.

Hans Behrendt

Hans Behrendt

Løvtoften 66, Taastrup

 

Jeg er 67 år. Flyttede til kommunen i 1977. Jeg er uddannet som pædagog og har arbejdet med mennesker i over 30 år, de sidste 20 år, som leder af intuitioner i amt og kommuner.

Mit frivillige arbejde, fylder meget i mit liv.

Jeg er med i:

Lions klub Taastrup, på 22 år.; Styringsgruppen for Vestegnens Kræmmermarked (Lions); Kontaktgruppen for frivilligt socialt arbejde i Høje- Taastrup; Står for Ungdomsskolens to, musical forestillinger for os seniorer. Formand for Udsatterådet i kommunen. Medlem af brugerrådet for vores tre kultur huse. Med i foreningen Frivillighedsdagen. Med i Callisto Festivallen.

Når jeg ønsker at opstille til Seniorrådet er det for, at jeg gennem mit frivillige arbejde, er blevet meget opmærksom på, at vi frivillige kan gøre en forskel, og den forskel vil jeg meget gerne være med til.

 

2.

Leif Bentsen

Leif Bentsen

Ved Gadekæret 17, Fløng

 

Jeg er 68 år og har efter 45 år i IT branchen og pension fra 2010 haft mit virke i blandt andet Seniorrådet, hvor jeg blev valgt ind samme år.

Min familie og jeg har været bosat i Fløng/Hedehusene siden 1971, og så har jeg i øvrigt trådt mine tidlige barnesko i Hedehusene.

Udover Seniorrådet er jeg aktiv i Ældreklub, Fløng Landsbylaug og min lokale andelsboligforening.

I Seniorrådet har jeg med stor interesse deltaget i kostrådets ihærdige arbejde for god, sund og appetitlig kost til vore ældre på såvel plejehjem som hjemmeboende, ligesom jeg har deltaget i det kommunale trafiksikkerhedsudvalg med planlægning og vedligeholdelse af kommunens veje og stier, samt transport af ældre og svage, hvad enten det drejer sig om offentlige busser eller den kommunale betjening.

Desuden er jeg medredaktør af vor eget Senior Nyt og web redaktør af Seniorrådets kommunale hjemmeside.

Jeg håber ved genvalg at kunne fortsætte arbejdet med disse meget interessant og nyttige aktiviteter.

 

3.

Kirsten Dahlmann-Hansen

Kirsten Dahlmann-Hansen

Højgårdstoften 23, Taastrup

 

Jeg er 65 år og pensionist. Jeg har i 40 år arbejdet som hhv. lærer, leder og konsulent i kommunens skolevæsen. Jeg har stadig masser af energi, lyst og tid til at blande mig, og da jeg gerne vil have medindflydelse på kommunens ældrepolitik mener jeg, at Seniorrådet vil være en oplagt mulighed. Jeg har efterhånden grundigt kendskab til, hvordan hjemmeplejen og systemet bagved fungerer i Høje-Taastrup Kommune, og jeg mener, at der gøres et fantastisk arbejde, men at der bestemt er mulighed for forbedring og udvikling indenfor de afsatte rammer.

 

 

4.

Flemming Djurnøe 

Flemming Djurnø

Højgårdstoften 52, Taastrup

 

Som medlem af Seniorrådet ønsker jeg at stille op til endnu en periode.

Mit arbejde i den periode, som er ved at slutte har været i Plejecenter og Hjemmehjælpsudvalget, hvor vi har behandlet spørgsmål om kommunens tilbud til seniorer med behov for hjælp og støtte, samt været følgegruppe til byggeriet af Birkehøj Plejecenter. Endvidere har jeg deltaget i Kostrådet, hvor vi har fået prøver af den mad, som kommunen tilbyder borgerne. Slutteligt har jeg også deltaget i arbejdet med sociale og kulturelle emner samt trafikale spørgsmål.

Min baggrund er mit ønske om, at vi seniorer her i kommunen kan bevare en så høj livskvalitet så længe som muligt, og som vore evner giver os mulighed for at have, både med hensyn til fysiske, psykiske og sociale evner og muligheder.

Som Seniorråd er det vores opgave at tage stilling til de beslutninger, som kommunalbestyrelsen vil træffe vedrørende os seniorer, og Seniorrådet har ret til at afgive høringssvar til de forslag, som skal behandles i Kommunalbestyrelsen. Disse høringssvar skal følge sagen i byrådet.

 

 

5.

Jørgen Enøe 

Jørgen Enøe

Saven D1, 1-3, Taastrup

 

At stille op til valg kan være en stor overvejelse for kandidaten.

Jeg er ikke i tvivl. Tiden er perfekt for mig til at være en del af teamet som tager  ansvar for ældrepolitikken i Høje-Taastrup Kommune.

Som spejder lærte jeg at være beredt.

På arbejdsmarkedet, som jeg stadig er en del af, har jeg taget ansvar for kollegaerne som tillids og arbejdsmiljørepræsentant.

Jeg er uddannet i detailhandelen, er vant til at omgås mange forskellige mennesker/synspunkter.

Er gift med Hanne.

I 1976 flyttede vi til Gadevang, hvor jeg har fulgt Høje-Tåstrup Kommunes udvikling og i mange år Seniorrådets arbejde.

I den kommende valgperiode er der store udfordringer for det nye Seniorråd. Jeg er klar!

 

6.

Kjeld Espersen 

Kjeld Espersen

Fredensvej 44, Taastrup

 

Jeg er 69 år gift med Bente.

Har boet i Høje-Taastrup Kommune siden 1952. Gået på Taastrup Borger og Realskole. Udlært maskinarbejder grundlæggende. Jobbet 40 år i industrien som maskining. 10 år med integration af svenskere i København.

Politisk deltaget siden jeg var ung i politik. Højskoleophold i Danmark og Sverige. Nu uden for partierne pt. Opstartet grundejerforeningen Fredensvænge. Opstartet Taastrup TIK-Motionscykling. Formand for de radikale. Siddet i skatteankenævnet og været domsmand og kandidat til Byrådet. Medlem i Taastrup og Omegn Fugleskydningsselskab. Medlem af Repræsentantskabet i Høje Taastrup Fjernvarme.

Kontaktperson og kasserer i Foreningen NORDEN i Høje-Taastrup Kommune og medlem af SDF og Torstorp Fotoklub.

Jeg ønsker at bidrage til Seniorrådet for den kommende periode, derfor stiller jeg mig til tjeneste.

 

7.

Lisbeth Fæster 

Lisbeth Fæster


 

8.

Lise Gustavsen 

Lise Gustavsen

Pilekrattet 2, Taastrup

 

Jeg vil gerne stille op til Seniorrådet igen. Jeg har ikke været medlem særlig længe (01.09.2013) og har ikke nogen opgaver, men alligevel synes jeg det er et spændende arbejde der gøres i Seniorrådet. Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel, og jeg synes der mangler nogle ting til de ældre i kommunen. Der er for store besparelser på de ældre, og der er ingen der protesterer når kommunen atter skærer i budgettet for ældre. Høje Taastrup bruger ikke nær så mange midler på de ældre, som bl.a. de omkring os liggende kommuner. Det skal de måske heller ikke, men man behøver jo ikke at blive ved med at skære.

Dette er nogle af grundene til at jeg stiller op igen, for at prøve at gøre noget ved disse uretfærdigheder.

 

9.

Inge Jacoben 

Inge Jacobsen

Bygaden 3 C, Taastrup (tidl. Fløng)

 

Jeg ønsker at genopstille til Seniorrådet.

Gennem 8 år har jeg medvirket til at Seniorrrådet er et råd, der er respekteret, og er blevet en aktiv medspiller i kommunens ældrepolitik. Seniorrådet har anvendt sin høringsret og har fået indflydelse på politiske sager vedrørende ældreområdet.

I denne valgperiode har jeg som næstformand deltaget ved regionsmøder, været medlem af regionsrådets forretningsudvalg og Seniorrådets forretningsudvalg. Det sidste halve år har jeg været formand for Seniorrådet. Jeg er medlem af plejecenter-og hjemmehjælpsudvalget og sidder i brugerråd Baldersbo. Deltager i følgegruppe vedr. plejecenter Birkehøj

Udover Seniorrådet er jeg formand for Fløng menighedsråd og medlem af provstiudvalget. Jeg har været gruppeleder i sorggrupper i Ældresagen og har senest afsluttet mit arbejde i styregruppen værested Paraplyen .

Mine fokusområder vil være såfremt jeg opnår genvalg være:

  • Køkkenerne tilbage til plejecentrene
  • Velfærdsteknologi som supplement
  • Sundheds- og seniorpolitik

Jeg vil fortsat arbejde for at Høje Taastrup kommune er en god kommune at blive og være gammel i.

 

10.

Inge Lundbye 

Inge Lundbye

Hovedgaden 490, 1.tv., Hedehusene

 

Jeg har boet i Hedehusene siden 2009. Jeg bor alene, er 64 år, og bruger meget tid sammen med min datter og mit barnebarn.

Gennem det meste af mit arbejdsliv, har jeg arbejdet inden for den sociale sektor som socialformidler. Jeg er derfor vant til at arbejde i en politisk styret organisation og til at arbejde med vanskeligt lovstof. I mit job som socialformidler har jeg været i kontakt med alle alders- og befolkningsgrupper og ser min brede sociale forståelse som en at mine store forcer.

De sidste år af mit arbejdsliv, har jeg haft eget firma inde for servicebranchen.

Siden jeg gik på efterløn i 2009 har jeg engageret mig i lokalområde og lægger mange timer hos ældresagen, hvor jeg arbejder som frivillig med demente personer. Her udover er sport min ny og helt store passion, og jeg bruge gerne 10-15 timer på træning om ugen.

Jeg er meget åben, er god til at lytte og nyder at drage omsorg for andre mennesker. Det kan man gøre på mange forskellige niveauer, og netop derfor stiller jeg op til seniorrådet. Jeg har lyst og overskud til at gøre et stykke arbejde, som kan sikre, at seniorernes interesser bliver varetaget.

 

11.

Børge Mogensen 

Børge Mogensen

Grønhøjgårdsvej 151, Taastrup

 

Jeg er 71 år, boet i Taastrup siden 1970, er gift med Vibeke siden 1964. Jeg er uddannet indenfor fødevareindustrien, og har været indkøber i COOP, Irma og Inco.
Mine interesser er meget indenfor det frivillige foreningsliv hvor jeg bl.a. er formand for foreningen Frivillighedsdagen, desuden har det sociale frivillige arbejde min store interesse, specielt indenfor ældreområdet, hvor jeg bl.a. er formand for støtteforeningen Solstrålen på plejecentret Henriksdal gennem 15 år. Jeg har tidligere været medlem af Seniorrådet ( 2006-2009), som jeg af personlige årsager ikke genopstillede til i 2010, men jeg er nu helt klar til at yde et stykke arbejde der virkelig sætter fokus på ældre /seniorområdet, bl.a. vil jeg konkret arbejde på at synliggøre Seniorrådets arbejdsopgaver overfor borgerne bl.a. ved flittigt brug af lokalpressen, et X ved mig er garanti på et åbent og informativt Seniorråd.

 

12.

Tage Sørensen 

Tage Sørensen

Månebakken 40, Hedehusene

 

Med begejstring stiller jeg op til endnu en 4. års periode som medlem af Seniorrådet.

Jeg er 72 år og gift med Jette.

Arbejdsmæssigt har jeg i mange år været beskæftiget på døgninstitutioner for unge, hvis liv ikke altid har været på livets ”solside”. I en årrække havde jeg glæden ved, at være leder af   Fløng Produktionshøjskole. I de seneste 5 år har jeg, ud over at nyde pensionisttilværelsen, været deltidsunderviser ved AOF`s 2 årige EGU-pædagogmedhjælperuddannelse, som p.t. har til huse i Medborgerhuset i Taastrup.

Når jeg ønsker at blive medlem af Seniorrådet endnu en periode, er det for at medvirke til, at Høje-Taastrup Kommunes Byråd  arbejdeer  for at fastholde og udbygge kvaliteten i kommunens ældrearbejde! En kvalitet der også i fremtiden vil medvirke til at sikre kommunens ældre borgere et værdigt og aktivt liv.

Bl.a. vil jeg gøre mit til, at antallet af ældrevenlige boliger bliver øget, således at  flere får denne boligform tilbudt. Endvidere vil jeg arbejde for, at pensionister uden den ”store” pengepung igen kan få kommunalt tilskud til deres deltagelse i  folkeoplysningsundervisning og lignende aktiviteter der virker udviklende og samtidig styrkende i kontakten til andre borgere.

 

13.

 Nikolaj Thovtrup

Nikolaj Thovtrup

Bygaden 7 A, Taastrup

 

Jeg vil begynde med at fortælle at jeg i dag er førtidspensionist, hvilket jeg har været igennem en hel del år efterhånden.

Jeg er forsat aktiv på frivillig plan, jeg blev ansat som "vicevært" for Pensionisternes Hus her i Bygaden igennem Søren D. Sørensen, jeg afholder nogle arrangementer for folkepensionister, og jeg skal nu til at starte en filmklub op i Sognegården som jeg glæder mig meget til. Inden jeg blev førtidspensionist, har jeg blandt arbejdet med ældre mennesker på et plejehjem, da jeg stoppede med mit job på plejehjemmet, blev jeg anbefalet og opfordret til at lad mig uddanne inden for denne branche.

Jeg mener selv at jeg kan være med til at gøre en forskel i Seniorrådet.

 

14.

 Susanne Tracy

Susanne Tracy

Sekskanten A1, Taastrup

 

Jeg hedder Susanne Tracy og arbejder på fuld tid i den kommunale udkørende hjemmepleje i Tåstrup. Vores kommune har altid haft ry for at være en god kommune for de ældre. Det vil jeg rigtig gerne have, den fortsat har ry for. Seniorer i Høje Tåstrup Kommune skal fortsat have de bedste muligheder for livskraft og livskvalitet i den sidste del af deres liv. Det betyder, vores ældre skal have samme muligheder, støtte og respekt for valg af livsstil som alle andre (yngre) medborgere. Resten af samfundet forfalder let til at behandle ældre som personer, der ikke har meninger om, hvad et godt liv er. De er jo blevet svage og skrøbelige. Men ældre har både super sunde og spændende meninger om netop dette spørgsmål. De er skrøbelige ja, men bestemt ikke svage. Jeg er fuld af beundring for denne gruppe mennesker og deres pårørende. Som en daglig del af denne gruppe ældres verden, ønsker jeg at bruge min energi på at fremme alle ældres stemme i Seniorrådets positive dialog med Høje Tåstrup Kommune. Det kan kun blive godt!