Brugerråd

 

 BRUGER - OG PÅRØRENDERÅD.

 

I hvert af plejecentrenes bruger- og pårørenderåd sidder der et medlem fra Seniorrådet.

 

Brugerråd etableres på alle kommunens plejecentre.

Brugerrådet er et rådgivende organ baseret på dialog.

 

Brugerrådet skal medvirke til at:

 

Der gives liv og engagement til debatten om plejecentrets servicetilbud til distriktets ældre borgere. Brugerne og beboerne får medindflydelse på planlægningen og gennemførelsen af sociale og kulturelle aktiviteter samt inddrages i debat om overordnede retningslinier for den daglige pleje- og omsorgsindsats på kommunens plejecentre.

Brugerne og beboerne bliver orienteret om ændringer i plejecentrenes ressourseanvendelser og daglig drift.