Bruger- og Pårørenderåd

 

I hvert af plejecentrenes Bruger- og Pårørenderåd sidder der et medlem fra Seniorrådet.

 

Brugerråd etableres på alle kommunens plejecentre.

Brugerrådet er et rådgivende organ baseret på dialog.

 

Brugerrådet skal medvirke til at:

 

  1. Der gives liv og engagement til debatten om plejecentrets servicetilbud til distriktets ældre borgere.
  2. Brugerne og beboerne får medindflydelse på planlægningen og gennemførelsen af sociale og kulturelle aktiviteter samt inddrages i debat om overordnede retningslinier for den daglige pleje- og omsorgsindsats på kommunens plejecentre.
  3. Brugerne og beboerne bliver orienteret om ændringer i plejecentrenes ressourseanvendelser og daglig drift.

Udskrift fra: inst.htk.dk - 13. August 2020, kl. 13:53.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://seniorraadet.htk.dk/Brugerraad.aspx