Høringssvar

Her vises Seniorrådets høringssvar

 

Høringssvar afgivet den 5.3.2018 

53114-18_v1_M - Status på forenklingsprojektet på ældreområdet 

53135-18_v1_M - Uanmeldt tilsyn på 3 plejecentre

53205-18_v1_5.A - Ledelsesinformation

53164-18_v1_6.A - Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen

53239-18_v1_10.I - Etablering af 30 ældreboliger

 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 22. marts 2018, kl. 18:43.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://seniorraadet.htk.dk/Hoeringssvar.aspx