Valg Opråb

OPRÅB!

 

Vi mangler valgtilforordnede til at bemande Seniorrådets valgsteder den 21. november.

Der er 13 valgsteder i kommunen, som skal bemandes med 2 tilforordnede hver.

Er du interesseret i at hjælpe Seniorrådet og ønsker du nærmere oplysninger, bedes du rette henvendelse til chefsekretær Helle Petersen, telefon 4359 1707.

 

Der udbetales diæter i henhold til gældende bestemmelser og forplejning er inklusive.