Valg 2017

Der skal vælges nyt Seniorråd for perioden 2018 - 2021.

 

På grund af en del udfordringer ved at gennemføre valghandlingen den 21. november, samt det forhold, at der til 9 poster i Seniorrådet kun har meldt sig 11 kandidater, har det nedsatte valgudvalg et ønske om, at byrådet tager stilling til om alle 11 kandidater kan indgå i Seniorrådet 2018 - 2021.

 

Sagen blev vedtaget ved byrådsmødet den 24. oktober se link:

 

https://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Dagsordener-og-referater-byraad-og-politiske-udvalg/18/18-2114.aspx?agendaid=18-2114-2480#section1

 

Der er herefter erklæret såkaldt "fredsvalg", som beskrevet i loven, når valgresultatet er givet på forhånd.