Regionsældrerådet og Danske Ældreråd

Seniorrådet er repræsenteret i Regionsældrerådet - Region Hovedstaden, idet Inge Jacobsen er medlem af forretningsudvalget.

 

Desuden er Inge Jacobsen fra 2017 indvalgt i Danske Ældreråds bestyrelse.

 

Se hjemmesiderne for Regionsældrerådet og Danske Ældreråd