Seniorrådet er repræsenteret i Regionsældrerådet - Region Hovedstaden, idet Inge Jacobsen er medlem af forretningsudvalget.

 

Desuden er Inge Jacobsen fra 2017 indvalgt i Danske Ældreråds bestyrelse.

 

Se hjemmesiderne for Regionsældrerådet og Danske Ældreråd herunder:


           Regionsrådet


           Danske Ældreråd


Udskrift fra: inst.htk.dk - 19. februar 2018, kl. 19:15.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://seniorraadet.htk.dk/Regionsaeldreraadet.aspx