Seniorrådets arbejdsgrundlag

Hvad laver Seniorrådet?


Seniorrådet rådgiver byrådet og medvirker til at udforme kommunens ældrepolitik. Seniorrådet skal forud for den politiske behandling udtale sig i alle forslag, som vedrører ældrebefolkningen; ikke bare på det sociale område, men også i kulturelle, tekniske og miljømæssige sager.

Seniorrådet rådgiver også byrådet om fordelingen af de økonomiske ressourcer på ældreområdet, specielt inden for omsorgssektoren.

Seniorrådet tager selv sager op til behandling og forlæggelse for byrådet, når de har betydning for den ældre del af befolkningen.

 

Hvilke sager?


Seniorrådet behandler for eksempel sager om:

  • hjemmehjælp
  • omsorgsarbejde
  • madservice
  • boligforhold
  • plejecentre
  • dagcenter
  • aflastningsophold 
  • lokale trafikforhold
  • aktiviteter for ældre

Hvordan arbejder Seniorrådet?


Seniorrådet holder et månedligt møde, hvor der er mulighed for at behandle alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover. Sagerne forbehandles i underudvalg.

 

Hvem kan henvende sig til Seniorrådet?


Alle borgere over 60 år i Høje-Taastrup Kommune og deres pårørende kan henvende sig til Seniorrådet med spørgsmål og forslag, der har betydning for denne aldersgruppe.

 

Tager Seniorrådet sig af enkeltsager?


Nej - og dog. En enkeltsag kan godt være starten på en principiel sag. Derfor kan man henvende sig til Seniorrådet, hvis man er i tvivl om noget.

 

 

 

 

 

 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 13. August 2020, kl. 13:02.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://seniorraadet.htk.dk/Seniorraadets_arbejde.aspx